Strefa pacjenta

Państwa opinie i sugestie są dla nas bardzo ważne! Wskazują nam kierunek, w którym powinniśmy podążać, aby każdy nasz Pacjent czuł się usatysfakcjonowany.
Jeżeli mają Państwo uwagi do jakości świadczonych przez nas usług – prosimy o podzielenie się nimi z nami.
Informacje te może przekazać nam:

  • osobiście w jednostce (formularze dostępne w recepcji lub tu: formularz),
  • emailem na adres: reklamacje@optimacare.pl,
  • pisemnie na adres: Optima Care sp. z o.o., Dział Wsparcia Sprzedaży, ul. Jeździecka 19, 53-032 Wrocław

W przypadku zgłoszenia opinii negatywnej prosimy o dokładne wskazanie poniższych informacji:

  • dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu),
  • dane pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie,
  • wskazanie jednostki Centrum Medycznego Optima Care, w której realizowana była usługa
  • wskazanie daty i godziny realizacji usługi,
  • okoliczności uzasadniające reklamację/skargę/wniosek, względnie inne dowody dokumentujące poniesione koszty,
  • żądanie,
  • oczekiwany sposób komunikacji dla odpowiedzi na reklamację.

Odpowiedzi udzielamy w terminie 14 dni o złożenia reklamacji