Rehabilitacja kardiologiczna

Bezpłatny program kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej

Choroby układu krążenia to schorzenia narządów i tkanek układu krążenia (serca, tętnic i żył) a największym zagrożeniem są choroba nadciśnieniowa, niedokrwienna choroba serca i choroby naczyń mózgowych. Schorzenia te często prowadzą do incydentów kardiologicznych, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Choroby układu krążenie są przyczyną 15% wszystkich przypadków hospitalizacji w Polsce oraz najczęstszą przyczyną (ponad 45%) zgonów w całej Polsce. Szacuje się, że w 2025 roku liczba pacjentów chorujących na co najmniej jedną z ww. dolegliwości kardiologicznych wzrośnie do 426 tysięcy. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna może zmniejszyć umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych o około 20-25%, a liczbę nagłych zgonów w czasie pierwszego roku po przebytym zawale mięśnia sercowego aż o około 35%.

Zabiegi realizowane w placówkach obejmują
Program ma na celu:
 • zwiększenie udział mieszkańców województwa pomorskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej terapia
 • zmniejszenie niekorzystnych skutków choroby sercowo- naczyniowej
 • prewencja incydentów kardiologicznych.
Grupa docelowa :
Grupą docelową programu są osoby w wieku aktywności zawodowej najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.
  Jeżeli:
 • mieszkasz w województwie pomorskim,
 • jesteś aktywny zawodowo
 • masz zdiagnozowaną chorobę układu krążenia lub
 • przeszedłeś incydent kardiologiczny (udar mózgu, zawał serca, hospitalizacja z powodu ostrego zespołu wieńcowego lub niestabilnej dławicy piersiowej, rewaskularyzacja wieńcowa, rewaskularyzacja naczyń obwodowych bądź, dekompensacja niewydolności serca) zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnym programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.

Udział w programie jest bezpłatny. Kampania pod hasłem „Na układy są rady” prowadzona będzie do końca 2022 roku.

Plan działania :
Każda zakwalifikowana do programu osoba objęta będzie indywidualnym planem rehabilitacji prowadzonym przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Działania w ramach kompleksowej rehabilitacji kardiologicznych obejmują m.in.:
  Jeżeli:
 • badania diagnostyczne (badania laboratoryjne, echo serca, próba wysiłkowa)
 • sesje edukacyjne
 • sesje aktywności fizycznej,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem
 • • indywidualne konsultacje z dietetykiem.

Program realizujemy w ramach placówek w Kosakowie i Lęborku.
Program darmowej rehabilitacji kardiologicznej realizowany jest na zlecenie COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 05.04) pt. „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”.

KONTAKT

Program realizujemy w ramach placówek w Kosakowie i Lęborku.

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Optima Care
ul. Żeromskiego 49, 81-198 Kosakowo
Kontakt: 509 574 877 opiekunpacjentakosakowo@optimacare.pl